Aktualności

Wzorowa Gmina

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski została wyróżniona nagrodą „Wzorowa Gmina” w kategorii Lider Gospodarki.

Podczas uroczystej gali zorganizowanej w siedzibie Targów Kielce, na której zostały przyznane nagrody dla samorządów, które mogą pochwalić się licznymi inwestycjami, projektami edukacyjnymi i prospołecznymi z zakresu ochrony środowiska czy też pomysłami wspierającymi gospodarkę. Celem konkursu była promocja samorządów szczebla gminnego, docenienie wieloletniego wysiłku całego szeregu osób od samorządowców poprzez pracowników gminnych urzędów, lokalnych przedsiębiorców i wolontariuszy. Przyznaną nagrodę „Lidera Gospodarki”  z rąk Sekretarza Województwa Bernarda Antosa odebrała Wiceprezydent Miasta Marzena Dębniak.

– Cieszę się, że podejmowane wspólnie z Radnymi Rady Miasta działania, zostały zauważone i docenione. Przyjazna polityka podatkowa, której wyróżnikiem jest zamrożenie podatku od nieruchomości, czy zmniejszenie od środków transportu, powiększenie areału gruntów pod inwestycje, włączenie kolejnych gruntów do ostrowieckiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ Starachowice”, to tylko niektóre działania wpływające na ożywienie gospodarcze miasta, którymi możemy się pochwalić – mówił prezydent.