Aktualności

Hutnicze święto

Sobotnie popołudnie było okazją do złożenia podziękowań i gratulacji hutnikom, gdyż tego dnia w Pałacu Tarnowskich odbyły się uroczystości związane z obchodami ich święta – Dnia Hutnika. Organizatorami wydarzenia była Celsa “Huta Ostrowiec” S.A. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Koło przy Hucie Ostrowiec.

– Z okazji Dnia Hutnika składam na Pana ręce serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i wdzięczności dla wszystkich ostrowczan pracujących w sektorze hutniczym – mówił Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – W tym szczególnym dniu dziękuję Państwu za Waszą wymagającą wysokich kwalifikacji oraz prawdziwego hartu ducha pracę. Składam serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników Celsa Huta Ostrowiec, Waszych rodzin, emerytowanych hutników oraz przedstawicieli firm z branży hutniczej działających w naszym mieście. Życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji, a także dynamicznego rozwoju Zakładu – dodał prezydent.

Podczas uroczystości wygłoszonych zostało szereg prelekcji dotyczących zarówno historii hutnictwa w kraju i na świecie, jak i założeń oraz planów na przyszłość. Jako pierwszy swoją prelekcję wygłosił prezes HIPH – Stefan Dzienniak, który przedstawił zmiany produkcji stali w ujęciu geograficznym. W wystąpieniach pracowników Huty Celsa S.A. przedstawiono natomiast potencjał oraz możliwości ostrowieckiego zakładu. W dalszej części uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń oraz ślubowania młodych hutników.