Aktualności

Pamięć o pierwszych włodarzach Ostrowca Świętokrzyskiego

Początek listopada to szczególny czas, kiedy wspominamy bliskich, którzy od nas odeszli. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni szczególnej refleksji nad życiem i przemijaniem, to moment roku, kiedy modlimy się zarówno za bliskich, krewnych, jak i za dalszych – znajomych i nieznajomych. Czasami zapominamy o niektórych, bo tyle lat już minęło, bo to tylko znajomi, bo to obcy… A przecież życie wielu z nich było, jest i będzie dla nas wzorem do naśladowania.

Tradycją stało się, że Prezydent Miasta odwiedza groby osób zasłużonych dla ostrowieckiego samorządu. W tym roku, w wigilię Wszystkich Świętych Prezydent Jarosław Gorczyński wraz z Sekretarz Miasta Anną Niedbałą zapalili znicze na grobach m.in. pierwszego po odzyskaniu niepodległości burmistrza Kazimierza Zapałowskiego, doktora Jana Głogowskiego, który po swojej bezpotomnej śmierci prawie swój cały majątek przekazał miastu i jego mieszkańcom oraz na grobie ostatniego burmistrza i pierwszego prezydenta Ostrowca, posła na Sejm RP Adama Mrozowskiego.