Aktualności

60 – lecie święceń kapłańskich ks. prałata Tadeusza Lutkowskiego

W minioną sobotę odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez zasłużonego dla Kościoła p.w. Świętego Michała Archanioła prałata Tadeusza Lutkowskiego. Mszy św. dziękczynnej za lata posługi księdza jubilata przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali ją kapłani z jego rocznika studiów seminaryjnych, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej i Wyższego Seminarium Duchownego, kapłani, którzy współpracowali z jubilatem na placówkach duszpasterskich oraz duszpasterze z terenu miasta. Życzenia Księdzu Prałatowi złożył Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz ostrowieccy parlamentarzyści. Liturgię swoim śpiewem wzbogacił parafialny chór „Michael”.

Jubilat zapamiętany został jako m.in.: budowniczy świątyni, kaplic, sal katechetycznych, Domu Parafialnego i Ośrodka Sportowego „Michael”, a także renowator kolegiaty ostrowieckiej.

– W ciągu minionych lat  spędzonych w Ostrowcu Świętokrzyskim zapisał Ksiądz wiele pięknych kart w naszej wspólnej historii. Kościół kolegiacki p.w. Świętego Michała Archanioła przyciąga zarówno przyjezdnych turystów, jak i wiernych, dając schronienie, ofiarując azyl do kontemplacji, wyciszenia i modlitwy. Jest również jedną z ikon naszego miasta, zakorzenioną w sercach wielu mieszkańców oraz ważnym punktem spotkań ostrowczan w ramach organizowanych cyklicznie uroczystości patriotycznych. Ogromny jest w tym udział Księdza Prałata jako wyjątkowo dobrego gospodarza i wrażliwego duszpasterza, który przez lata pięknie dbał i współtworzył obraz tej części miasta. Zasługą Księdza była troska o jak najlepsze zachowanie i wyeksponowanie walorów architektonicznych oraz artystycznych tej świątyni, tak by jak najlepiej służyła wiernym. W sposób piękny i wyjątkowo ludzki dbał Ksiądz o to, co najważniejsze, o relacje międzyludzkie i kształtowanie właściwych postaw zgodnych z prawdami wiary – zwrócił się do Księdza Jubilata Prezydent Miasta Jarosław Górczyński. – Dzisiejsze wydarzenie ma wyjątkowy wymiar. Gratuluję Księdzu Prałatowi pięknej drogi dedykowanej Bogu i ludziom. Życzę spokoju w codziennym życiu, w którym wiara stanowi trwały punkt odniesienia – dodał Prezydent Miasta.