Biografia

Urodziłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z tym miastem związałem swoją karierę zawodową, tu założyłem z żoną Moniką rodzinę i wychowałem dwójkę dzieci – Izę i Kamila, którzy chętnie tutaj powracają.

Jestem absolwentem Technikum Samochodowego w Ostrowcu Św. Studia na kierunku „Elektroenergetyka” ukończyłem na uczelni im. Kando Kalmana w Budapeszcie. Od tego czasu jestem zauroczony kulturą węgierską i podejściem Węgrów do życia, a kuchnia tamtego regionu należy do moich ulubionych. W 2011 roku uzyskałem tytuł MBA Politechniki Lubelskiej oraz University of Illinois w Chicago.

Jestem człowiekiem techniki. Pracę zawodową rozpocząłem jako inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1995 roku, by kilka lat później awansować na stanowisko kierownika referatu ds. realizacji strategii miasta. W 2006 roku w wyborach samorządowych zostałem wybrany do Rady Powiatu. Złożyłem jednak mandat, gdyż w grudniu 2006 r. zostałem powołany na funkcję wiceprezydenta miasta. Biorąc od początku udział w realizacji najważniejszych projektów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, poznałem „od podszewki” problemy, z jakimi borykają się inwestorzy i przedsiębiorcy.

Staram się pomagać innym, dlatego oprócz pracy zawodowej zajmuję się działalnością społeczną. W latach 2002- 2006 pełniłem funkcję przewodniczącego Samorządowej Rady Osiedla „Ludwików” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Byłem wiceprezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych. Od chwili powstania do 2014 roku byłem członkiem zarządu Stowarzyszenia „Twój Ostrowiecki Samorząd”, które wygrało wybory samorządowe w powiecie ostrowieckim w 2006 i 2010 roku.

W wyborach do Sejmu RP 9 października 2011 roku uzyskałem mandat posła na Sejm VII kadencji. Jako poseł zabiegałem o rozwiązanie problemu odwróconego VAT-u, który dotykał wyjątkowo dotkliwie polski przemysł hutniczy. W życiu prywatnym najważniejsza jest dla mnie rodzina, choć niestety mam dla niej o wiele mniej czasu niż kiedyś. Staram się to nadrabiać, spędzając z Żoną i Dziećmi każdy urlop, wspólnie podróżując po Polsce i Europie. Moją pasją jest również ogrodnictwo, które mnie relaksuje. Moją największą słabością są słodycze oraz ciasta mojej Żony. Moją wielką pasją był zawsze samorząd. Sprawy mojego miasta – Ostrowca Świętokrzyskiego i  mieszkańców – były dla mnie priorytetowe. Wiele działań udało się przeprowadzić poprzez pracę parlamentarną. W 2014 r. wystartowałem w wyborach samorządowych. W listopadzie zostałem wybrany  prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego, wprowadzając do Rady Miasta aż 15 radnych. 4 grudnia 2014 roku złożyłem uroczyste ślubowanie, a mój mandat poselski wygasł. Od tej pory aktywnie uczestniczę w pracach Związku Miast Polskich.

Przez cztery lata wspólnie z zespołem specjalistów tworzyliśmy niepowtarzalną markę Ostrowca Świętokrzyskiego w oparciu o hasło MiastoOdNowa.

Spadek bezrobocia, rosnąca ilość nowych podmiotów gospodarczych, rosnące dochody Gminy to przede wszystkim efekt nowego podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, w którym najważniejszym elementem są jego obywatele. Dewiza, że miasto musi być dla ludzi to główny motor podejmowanych przeze mnie działań. Równie ważna jest estetyka wspólnej przestrzeni – zadbane, czyste miasto, parki, ulice i osiedla, które są coraz bardziej funkcjonalne dla swoich mieszkańców.

Ostrowiec Świętokrzyski stał się atrakcyjną lokalizacją dla nowych i rozwoju istniejących inwestycji. Zamrożenie stawek podatku od nieruchomości oraz znaczne obniżenie podatku od środków transportu nie spowodowało pustek w miejskim budżecie, natomiast w znacznym stopniu ułatwiło rozwijanie się lokalnych przedsiębiorstw. Miasto przygotowało dobrą ofertę dla nowych inwestorów, którą stale rozszerza i ulepsza. Do tej pory udało się przygotować już 55 ha terenów inwestycyjnych, na których powstają już pierwsze inwestycje.

Nowa sieć dróg, oferta mieszkań w systemie deweloperskim oraz oferta pod budownictwo jednorodzinne, rozwój edukacji, wsparcie dla młodych rodzin i seniorów, ale także realizacja strategicznych, długo oczekiwanych inwestycji – Ostrowieckiego Browaru Kultury oraz reaktywacja odkrytych basenów na Rawszczyźnie to nasze wizytówki.

Dzięki temu Ostrowiec Świętokrzyski się zmienia, co dostrzegają niezależne gremia, ale przede wszystkim ostrowczanie, którzy w ostatnich wyborach wyrazili swoją opinię udzielając mi ponad 70 % poparcia. Doceniam zaufanie jakim mieszkańcy obdarzyli również osoby z mojego komitetu, co pozwoliło na rozpoczęcie wspólnej polityki miasta i powiatu.

Praca w sejmie

W wyborach do Sejmu RP 9 października 2011 roku uzyskałem mandat posła na Sejm VII kadencji. Startowałem z list Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskując 4814 głosów. Jeszcze w tym samym roku otworzyłem Biuro Poselskie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

8 listopada 2011 roku złożyłem ślubowanie. W czasie niespełna czteroletniej kadencji 123 razy zabierałem głos na posiedzeniach Sejmu. Od samego początku kadencji należałem do Komisji Spraw Zagranicznych, oraz do Komisji ds. Unii Europejskiej a także do Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, gdzie pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego.

Złożyłem 124 interpelacje, 9 zapytań i pytań, oraz dwa razy wygłosiłem oświadczenia. Brałem udział w prawie 95 % procent głosowań.

Ze wszystkimi tymi materiałami można zapoznać się na stronie internetowej www.sejm.gov.pl

Jako poseł zabiegałem o rozwiązanie problemu odwróconego VAT-u, który dotykał wyjątkowo dotkliwie polski przemysł hutniczy, tak blisko związany z Ostrowcem Świętokrzyskim. Od początku swojej pracy w sejmie zabiegałem także, o utworzenie ośrodka egzaminowania kierowców kat. A i B w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kontakt

Urząd Miasta

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 41 26-72-115 lub 41 26-72-117.

e-mail: um@um.ostrowiec.pl

http://www.um.ostrowiec.pl

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczony poniedziałek w godzinach od 12.00 do 15.30, po uprzednim osobistym uzgodnieniu godziny spotkania.