Aktualności

Przekazano dofinansowanie na rozbudowę drogi

Dzisiaj w ostrowieckim ratuszu, podczas nadzwyczajnej sesji, radni miejscy jednogłośnie zatwierdzili cztery projekty uchwał, a wśród nich m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z zatwierdzoną uchwałą, gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekaże dotację w wysokości 86.500 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim  wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”.

Prezydent Jarosław Górczyński podziękował radnym za wyrażenie jednogłośne woli wsparcia dla Województwa Świętokrzyskiego na ten cel.

– Dziękuję Państwu za jednomyślność i jednogłośną zgodę na udzielenie wsparcia dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem dofinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku: Aleja 3-go Maja – Denkowska – Radwana – mówił Prezydent Jarosław Górczyński. – Muszę jednak Państwa zmartwić, ponieważ z dokumentu, który otrzymałem dziś  z Kielc wynika, że odbył się już przetarg na zabezpieczenie którego przekazaliśmy pieniądze i najniższa kwota na wykonanie dokumentacji drogi, jest znacznie wyższa niż była ona zakładana. Oznacza to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zwraca się do nas raz jeszcze o udzielenie dodatkowej pomocy i na kolejnej sesji zaproponuję Państwu przegłosowanie kolejnej dotacji, ponieważ rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 to niezwykle ważna i potrzebna inwestycja dla naszego miasta.

Miłym gestem podczas sesji była wizyta, mieszkańców ulicy Akacjowej, którzy przybyli aby podziękować prezydentowi oraz Radnym Rady Miasta za przeprowadzenie remontu ich ulicy. W ramach wdzięczności wręczyli na ręce prezydenta stosowne podziękowanie wraz z kwiatami oraz ciastem. Piękny bukiet kwiatów prezydent przekazał Pani Przewodniczącej Rady Miasta Irenie Rendudy-Dudek, zaś ciastem poczęstował wszystkich Radnych Rady Miasta.